Informatie-dagen CID ontwikkelingen 13-15 oktober 2022

Informatie-dagen CID ontwikkelingen 13-14-15 oktober

Als BOLF nemen wij deel aan de klankbordgroep CID, waarin acht bewoners- en wijkorganisaties uit het CID (Central Innovation district) gebied met de gemeente overleggen over alle grootschalige woningbouwontwikkelingen in het CID gebied, dat gelegen is rond de drie stations Hollands Spoor, Centraal Station en Laan van Nieuw Oost Indië. (zie ook https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/central-innovation-district-cid-economisch-hart-van-den-haag.htm)

In het CID gebied komen er ongeveer 20.500 woningen bij voor 35.000 nieuwe bewoners. Ook wordt gerekend op 640.000 m² nieuwe kantoren en 255.000 m² aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Informatie-dagen CID ontwikkelingen 13-14-15 oktober

Op donderdagavond 13 oktober en vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober kunt u breed worden geïnformeerd over al die plannen door de gemeente, door projectontwikkelaars en deskundigen  en kunt u ook met hen in gesprek. U kunt zelf over een groot aantal onderwerpen meedenken en uw mening geven.

Onderaan vindt u de brochure die breed huis aan huis verspreid is. En leest u over het programma van deze dagen. Voor een aantal onderdelen dient u zich vooraf aan te melden en wel vóór 3 oktober!

Waar vinden de informatiedagen plaats?

  • donderdagavond 13 Oktober vindt de bijeenkomst plaats in de Koninklijke Bibliotheek (Prins Willem-Alexanderhof 5 nabij Den Haag CS)
  • vrijdag 14 oktober en zaterdag 15 oktober in The Globe aan de Waldorpstraat 15, dus vlakbij voor de bewoners van Laakhaven. Dus een unieke kans om dichtbij en uitgebreid kennis te nemen van alle plannen voor uw woonomgeving door even bij The Globe binnen te lopen of u aan te melden voor de verschillende bijeenkomsten. Mocht u actief met ons mee willen denken over al deze plannen of vragen voor ons hebben, stuurt u dan een mail aan bolflaak@gmail.com

Aanmelden bijeenkomst vóór 3 oktober

via LINK

http://www.denhaag.nl/CIDdagen

Waar gaat het precies over?

Om een indruk te geven van de plannen die bestaan voor het Laakhaven gebied onderstaande impressie uit de Gebiedsagenda Hollands Spoor (dec. 2018)  van de Gemeente Den Haag.

Gebiedsagende Hollands Spoor December 2018 Gemeente Den Haag

De Corona-crisis en de ontwikkelingen op het gebied van energie, klimaat, stikstof, woningmarkt, kapitaalmarkt,  maken dat deze plannen steeds in ontwikkeling zijn. Het Stationspostgebouw aan de Rijswijkseweg is vorig jaar opgeleverd en hier zetelt inmiddels het hoofdkantoor van Post NL. Het project genoemd Laakpoort is inmiddels bekend onder de naam  The Grace en verschijnt op de locatie van het huidige Spiegelpaleis aan de Rijswijkseweg, vlak voor het viaduct. De sloop hiervan is inmiddels gestart. Zie hiervoor elders op deze website onder The Grace.

Dus binnen Laak(havens)  zal een aanzienlijk deel van de CID plannen worden gerealiseerd met veel effect op de leefomgeving en voorzieningen. Om die reden zijn wij als BOLF actief geworden en onderhouden wij samen met de zeven andere bewoners/wijk organisaties contacten met gemeente, projectontwikkelaars etc. om deze ontwikkelingen te volgen, zodat naast grote aantallen nieuwe woningen ook de omgeving leefbaar blijft en er voldoende voorzieningen en groen zijn en blijven voor al die bestaande en nieuwe bewoners

We hopen u te zien op 13, 14 of 15 oktober a.s. !

Cover Huis aan Huis Brochure CID dagen uitnodiging