Bewonersoverleg Leeghwaterkade, Fijnjekade en omgeving, afgekort BOLF is actief sinds eind 2018. Aanleiding waren de grote hoeveelheid ontwikkelingen die werden ontwikkeld in ons woon- en leefgebied o.a. in het kader van het Central Innovation District (CID) en die veel invloed zullen hebben op de leefomgeving. Het doel van BOLF is het behartigen van de belangen van de (toekomstige) bewoners van onze wijk ter bevorderen van een goed woon- en leefklimaat.

Groenvoorziening/ leefbaarheid

Leeghwaterplein/Leemansplein