BOLF jaarverslag 2021 en Activiteiten jaarverslag 2022

BOLF jaarverslag 2021 en activiteiten jaarverslag 2022

U vindt hier het jaarverslag en activiteitenverslag van de organisatie BOLF. U leest hier over de ondernomen activiteiten door de BOLF Laak organisatie

We noemen:

  • Het Campusproject rond de Haagse Hogeschool
  • Vergroening van de kades
  • Kwaliteitsplan Laak
  • Contacten en Overleggen met Wijkberaad Laakhavens, Wijkberaad Laak Centraal