CID Hollands Spoor

CID Hollands Spoor

Het CID houdt zich bezig met de invulling van de ruimtelijke opgaves en projecten in het gebied tussen Den Haag Centraal, Den Haag HS en Den Haag Laan van NOI. We beperken ons hier tot de ontwikkelingen in het gebied rond Den Haag HS.

BEELDKWALITEITSPLAN LAAKHAVEN

BEELDKWALITEITSPLAN LAAKHAVEN Op 19 maart 2024 heeft de gemeente het ontwerp-beeldkwaliteitsplan voor Laakhavens Hollands Spoor gepubliceerd. In dit…

Nieuwsbrief 5 CID

link naar de nieuwsbrief nr 5 van het CID  https://td35.tripolis.com/public/online/YfiEkeOU2mfNb6bgnPqp_A/1Bw1Wqh7RMBnr1yvWVtP5A/view.html In deze nieuwsbrief › Algemeen nieuws uit het…

Videofilm Maquette CID Stadhuis Den Haag

Videofilm maquette CID Stadhuis DEN HAAG In het atrium van het stadhuis Den Haag achterzijde is een maquette…

Bureau Stedelijke Planning Laakhaven Hollands Spoor

Bureau Stedelijke Planning Laakhaven Hollands Spoor artikel 3 april ? Dr. Pieter van der Heijde

Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving 11 juni 2008

Artikel Gemeente Den Haag 11 juni 2008 Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

Gebiedsagenda College Campus Laakhavens HS

Laakhavens en Hollands Spoor verandert de komende jaren. Dat is vastgelegd in een gebiedsagenda met de naam “College…

Het krachtenspel in de arena van de stedelijke ontwikkeling bij nieuwe centra

Proefschrift december 2014 Van P.C.M. van der Heyde Aan het Amsterdam Instituut voor Social Science Research (AISSR) UVA…

Hoe creëer je gezamenlijkheid:

Een integrale aanpak staat aan de basis van een duurzame,toekomstbestendige stad. “hoe creëer je gezamenlijkheid?” Aan het woord…

Zienswijze structuurvisie CID

In juni 2020 diende we een zienswijze in bij de gemeente Den Haag als reactie op de structuurvisie…

CID Hollands Spoor

Het CID houdt zich bezig met de invulling van de ruimtelijke opgaves en projecten in het gebied tussen…