BEELDKWALITEITSPLAN LAAKHAVEN

BEELDKWALITEITSPLAN LAAKHAVEN

Op 19 maart 2024 heeft de gemeente het ontwerp-beeldkwaliteitsplan voor Laakhavens Hollands Spoor gepubliceerd.

In dit beeldkwaliteitsplan wordt geschetst hoe het er op termijn uitgaat zien in het gebied Laakhaven en omgeving.

Eerder zijn al vastgesteld door de gemeenteraad de integrale:

ONTWIKKELVISIE Laakhavens (RIS311821),

STRUCTUURVISIE CID (RIS307135)

GEBIEDSAGENDA College campus (RIS301329)

Deze stukken kunt u vinden door op het RIS nummer te zoeken op het internet.

 

LINK BRIEF B&W  RAADSINFORMATIE TERINZAGELEGGING BEELDKWALITEITSPLAN

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan voor Laakhavens Hollands Spoor (RIS318294) kunt u hier vinden.

LINK BEELDKWALITEITS PLAN LAAKHAVEN

BOLF zal de stukken de komende tijd bestuderen en naar aanleiding daarvan beoordelen of een zienswijze wordt ingediend (deadline 2 mei 2024).

Heeft u vragen of opmerkingen stuurt u dan een mail aan bolflaak@gmail.com.