Campus HHS

Begin 2018 meldde de gemeente Den Haag zich met plannen over onze gezamenlijke woon-/leefomgeving. Om de discussie met bewoners te starten waren drie scenario’s uitgewerkt met visies op het gebied tussen Fijnjekade, Leeghwaterkade en Leeghwaterplein.

De visies varieerden, met als meest extreme variant: het verdwijnen van het water. In de eerste bijeenkomst met gemeente, de hogeschool en bewoners werd al snel duidelijk dat die visie niet werd gedeeld. De deelnemers gaven de voorkeur aan de optie waarin water en groen een prominente rol krijgen (en behouden blijft) in een klimaatbestendige en vergroende omgeving. 

Voor de uitwerking van die visie zijn in de afgelopen periode enkele bijeenkomsten geweest. Met als rode draad de belangrijkste wensen: een leuke verblijfsplek, en een plezierige woonomgeving. Er ligt nu een conceptschets die de gemeente in de besluitvorming meeneemt, verder uitwerkt en realiseert.  Wij houden hierbij een vinger aan de pols om te zorgen voor een aangename woon- en leefomgeving voor bewoners en studenten.

[Schets]