CID Hollands Spoor

Het CID houdt zich bezig met de invulling van de ruimtelijke opgaves en projecten in het gebied tussen Den Haag Centraal, Den Haag HS en Den Haag Laan van NOI. We beperken ons hier tot de ontwikkelingen in ons gebied.

In augustus 2019 heeft de gemeente een Participatie- en communicatieplan Central Innovation District (CID) gepresenteerd. Het participatie- en communicatieplan gaat over het betrekken van de huidige en eventuele toekomstige bewoners bij de ontwikkeling  van de CID-plannen. Daarvoor worden werkgroepen gevormd, waaraan  leden van BOLF zullen deelnemen.

Visie BOLF

SENS heeft ons in een gesprek nadrukkelijk toegezegd alle gebruikers van het gebied tijdig te informeren over de ontwikkelplannen, zodat er ruimte is voor aanpassing van de plannen wanneer hier goede argumenten voor zijn.

onderwijs en ontspanning. SENS is betrokken bij informatie-bijeenkomsten en laat zich daar tot nu toe kennen als een projectontwikkelaar die ook veel oog heeft voor de omgeving en de openbare ruimte.