Energietransitie

Zoals bekend heeft onze gemeente grote ambities: in 2030 van het gas af en schone elektriciteit! De gemeente start met een pilot in Laakhavens. Enkele bewoners van BOLF praten mee over de voornemens en de scenario’s die de gemeente ontwikkelt. In het energieplan dat voor  het CID gebied Collegecampus ontwikkeld wordt zal een aantal scenario’s worden gepresenteerd.

De gemeente wil graag aanhaken bij de nieuwbouwprojecten. Ze hebben het gebied opgedeeld in drie locaties. De gemeente verwacht in 2020 een energieplan voor deel 1 en 2 te bedenken. Het gaat bij deze plannen om vervanging van de gasgestookte verwarmingen. Dit is niet van toepassing voor de appartementen aan de Fijnjekade en Rijswijkseweg, die stadsverwarming hebben.