Het wordt steeds groener in de wijk

Het wordt steeds groener in de wijk

Door goed contact met de gemeente en de inzet van Michel Peyrer en zijn collega Edwin Cornelissen krijgen we toch dingen voor elkaar in onze wijk. Niet alles lukt, maar veel wel.

Alles kost uiteraard geld en daarom wordt er van de bewoners ook initiatief verwacht.  Een van de eerste resultaten zijn de 22 bloembakken, die we met een hele ploeg van mensen een heel seizoen wekelijks water gegeven hebben, soms twee keer in de week als de tropische temperaturen daar om vroegen.

Door de Gemeente wordt aangepakt:

Enthovenplein

Enthovenplein (Consumentenbond) .

Michel Peyrer van groenvoorzieningen van de Gemeente Den Haag heeft budget gekregen om dit bestaande plantsoen aan te pakken. Wat bomen erbij, meer beplanting, mogelijk een bankje is het plan. De onderhoudsfrequentie moet echter omlaag in verband met de kosten. Je kunt je geld maar een keer uitgeven. Misschien kan de Consumentenbond zelf de schoffels een keer ter hand nemen? Leuke teambuilding activiteit willen we maar zeggen. We hebben Michel Peyrer gevraagd ons en ook de facilitair beheerder van de Consumentenbond op de hoogte te houden van de voortgang. 

Drijvend eiland op de achtergrond het Anthonia Korvezeeplein

Campus project Haagse Hoge School (HHS) Anthonia Korvezeeplein (het schelpenveld met de boompjes

Er Is recent in de Gemeente raad gevraagd om meer prioriteit te geven aan realisering van dit Campus project. De plannen rond de vergroening van dit gebied belopen nu al een aantal jaren. Het CDA heeft een motie ingediend en het college heeft hier 3 oktober op gereageerd. De aanpak van het gebied rond de HHS zou in 2024 moeten starten. In de tussen-tijd valt het onderhoud tussen de diensten Wegbeheer en Groenbeheer in. Wist u dat er op dit moment een variëteit aan beplanting is ontstaan op het veld, zo maar in het wild, die vanuit ecologisch oogpunt zeer gewenst is?  We noemen Distels, Slangenkruid, Boerenwormkruid,  Smalle weegbree, Melle, Gele morgenster, Nachtschade,  Kleine leeuwentand.  Die planten blijven uiteraard staan en de rest zal naar een verzorgder niveau worden getild. In november/december wordt de resterende vegetatie afgemaaid en afgeruimd. Het leeggemaakte deel wordt twee keer per jaar door middel van een WAVE (heet water) onderhouden. Dit wordt volgehouden tot aan de herinrichting van de Campus HHS.

Beplanting langs de hekken Fijnjekade

De hekken tussen de woontorens worden vergroend door beplanting. Het is een goed idee om hiervoor Operatie Steenbreek in te zetten. De VVE binnentuin heeft een bescheiden budget voor planten aankoop van planten gereserveerd en waar de planten moeten komen is ook al bekend. In ieder geval niet voor de openslaande hekken.

Nu een steenmassa straks een plantsoen Het Goudriaankade plantsoen

Goudriaankade plantsoen

Ter hoogte van de vuilcontainers is een plantsoen gepland. Architectenbureau Lindeloof is er mee aan de slag gegaan. Dat plan moet ingebracht worden bij de gemeentelijke ACOR, een adviescommissie, ter goedkeuring. Dit ontwerp zal ook als voorbeeld dienen voor de inrichting van de Verheeskade. De aannemer die het moet gaan aanleggen is vastgelegd voor december

Zo ziet u waar het buurtinitiatief van Bolf allemaal toe leidt namelijk een fraaiere en groenere omgeving.