Nieuwe Watergevers gevonden aan het Leeghwaterplein en Fijnjekade

Kennismaking Bijeenkomst Watergevers,

De voorzitter van BOLF Peter van Dalen heet de nieuwe watergevers hartelijk welkom op eerste kennismakingsbijeenkomst voor medebewoners. Medebewoners, die groene handen beschikbaar  stellen voor het onderhoud van het groen in onze omgeving. Daar zijn we hartstikke blij mee. Even een korte terugblik hoe we hiertoe gekomen zijn. Inmiddels zijn we als bewoners ruim vijf jaar betrokken bij de plannen voor het campusgebied van de Hogeschool. Het doel hiervan is om het hele gebied te vergroenen en ook meer verblijfplekken te maken, o.a. voor de vele nieuwe bewoners die hier in de omgeving de komende jaren waarschijnlijk zullen komen te wonen

Nieuwe woningen

Om een idee te geven: er zijn plannen voor zo’n 9.000 nieuwe woningen in de omgeving. Door allerlei omstandigheden zijn zowel de uitvoering van de plannen voor de nieuwe woningen als voor het campusgebied ernstig vertraagd. Ik noem als oorzaken: Corona, personeelskrapte bij de gemeente, personeelskrapte bij aannemers, de stijging van de rente, stijging van personeels-en materiaalkosten. en zo zijn er nog wel wat te noemen.

Vergroening

Voor BOLF is dit een reden geweest om een paar jaar geleden de gemeente te vragen om alvast tijdelijk vergroening aan te brengen en na lang aandringen is dit begin 2022 gelukt. Eerst zijn er groene waterkanten en watereilanden geplaatst en begin 2022 zijn door de gemeente bloembakken geplaatst, maar wel onder voorwaarde dat de bewoners voor te onderhoud en bewatering zouden zorgen.

Vrijwillige groenverzorging

Inmiddels doen verzorgen we de bloembakken nu zo’n anderhalf jaar met acht vrijwilligers, waarvan er onlangs één, Carla, verhuisd is. In die anderhalf jaar hebben we ook met een groep vrijwilligers tegeltuintjes aangelegd langs de hekken en hebben we de boomspiegels vergroend.

Forse groenuitbreiding

De hoeveelheid groen is hiermee aan de Fijnjekade fors uitgebreid en dit wordt, zo horen wij regelmatig, door bewoners en ook door medewerkers van organisaties in de omgeving erg gewaardeerd. Omdat er zoveel groen is en onze erg warme zomers tot gevolg hebben dat we wel twee keer in de week water moeten geven was uitbreiding van de groep vrijwilligers noodzakelijk.

Leeghwaterkade vergroening

Daarnaast zijn we ook al lange tijd bezig om ook de Leeghwaterkade verder te vergroenen. Ook bewoners aan de Leeghwaterkade vragen hierom. Inmiddels hebben we hier recent succes geboekt. We hebben een op zich beperkt bedrag van € 6.000 toegezegd gekregen, waarvoor we offertes hebben opgevraagd. We verwachten maandag de opdracht voor zo’n acht bloembakken te kunnen geven, die we dan over ongeveer vier-vijf weken kunnen laten plaatsen.

Sponsoring

BOLF gaat de bedrijven in de omgeving  benaderen om te vragen of zij ook een aantal bakken willen betalen voor de rest van de Leeghwaterkade, zodat het ook daar fors vergroend wordt. Ook gaan we de boomspiegels bij Haag Wonen vergroenen, vermoedelijk vindt dit van de week plaats nu dit gebied is voorbereid en onkruidvrij is gemaakt.

Vrijwilligers

We hebben zo’n kleine twintig vrijwilligers. We gaan met elkaar afspreken hoe we dit alles met elkaar gaan organiseren. We maken we twee groepen vrijwilligers maken één voor de Leeghwaterkade en één voor de Fijnjekade. Er komt een rooster voor het watergeven,  dat gebaseerd is op twee vrijwilligers per groep per week. Deze twee vrijwilligers bepalen zelf met elkaar op welke dag/tijdsstip ze de bakken water geven en of het nodig is – bij warm weer- of dit twee keer moet gebeuren in een week. Er komt een app groep voor de communicatie

Twee watergeefkarren

Voor het watergeven zijn er twee karren met een waterpomp en allerlei gereedschap beschikbaar. Die staan bij de Leeghwaterkade 1-16. Tijdens het  verzorgen ruimen we ook het zwerfafval in en naast de plantenbakken op.

Tot slot brengt Peter een toost uit op de gezondheid van de nieuwe watergevers en op onze fijne, groene omgeving en bedankt Maarten van Muien hartelijk voor de genoten gastvrijheid!