Omgevingsvergunning The Grace ter inzage 2 maart 2022

Vergunning The Grace ter inzage

Beste meneer, mevrouw,In december 2021 organiseerde de gemeente Den Haag een online informatiebijeenkomst over het project ‘The Grace’. De verwachting was dat de plannen van dit grote nieuwbouwproject in het eerste kwartaal van 2022 ter inzage gelegd zouden worden. Het is gelukt om de plannen af te ronden en hiermee het proces van vergunningverlening verder in te gaan. In deze nieuwsbrief vertellen we u hier graag meer over.

U kunt de plannen bekijken en hierop reageren
Voor de vergunningverlening wordt een aantal stukken ter inzage gelegd, waarbij iedereen via een zienswijze officieel op de plannen mag reageren. Het gaat om de volgende documenten:De ontwerp omgevingsvergunningHet ontwerp raadsvoorstel ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor het verlenen van de omgevingsvergunningDe ruimtelijke onderbouwing van het planHet concept beeldkwaliteitsdocumentAlle tekeningen en berekeningen van het gebouw en het terrein waar het gebouw staat Deze documenten kunt u bekijken via deze link.

Proces rondom vergunning
De periode waarin u officieel op de plannen mag reageren, is 6 weken. Na die 6 weken worden antwoorden geformuleerd op de reacties (zienswijzen) en worden de plannen waar nodig aangepast. Het doel is om de definitieve verklaring van geen bedenken en het verlenen van de omgevingsvergunning deze zomer vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Vragen
Als u vragen heeft over het vergunningsproces van The Grace, kunt u de gemeente bereiken op projectenlaakhaven@denhaag.nl. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.denhaag.nl/laakhavens
.Met vriendelijke groet,Projectteam The Grace.