Persbericht Nieuwe Ontwikkel visie voor Laakhavens gereed

PERSBERICHT Gemeente Den Haag

Nieuwe ontwikkel visie voor Laakhavens gereed

Gepubliceerd: 11 maart 2022 Laatste wijziging: 11 maart 2022 Wethouder Anne Mulder heeft vandaag de Haagse gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelvisie voor Laakhavens. Het is een zogeheten Gebieds Nota van Uitgangspunten (NvU)(externe link) die de gemeente Den Haag koers geeft dit gebied de komende 20 jaar te ontwikkelen. Het is de 1e keer dat een NvU voor een heel gebied in Den Haag is gemaakt. 

Wethouder Anne Mulder: ”Onze stad groeit. Steeds meer mensen willen wonen en werken in Den Haag. Daarom breiden we onze stad uit. Niet aan de rand van de stad, maar tussen onze 3 stations. De Laakhavens, bij station Hollands Spoor, spelen hierin een belangrijke rol. Hier komen ongeveer 9.000 woningen, maar ook nieuwe kantoren. Wat ik belangrijk vind, is dat we ook zorgen voor de bijbehorende voorzieningen, zoals nieuwe scholen, winkels, een park, speelplekken en recreatiemogelijkheden. Zo zorgen we dat het fijn wonen blijft.”

Verdichten, verbinden, vergroenen & verfijnen

De gemeente Den Haag wil Laakhavens graag ontwikkelen tot een levendig stuk stad waar mensen met plezier wonen, werken, studeren en ontspannen. Het langgerekte gebied is op te delen in vier deelgebieden. Ze zijn met elkaar verbonden door de historische structuur van het voormalige havengebied, maar kenmerken zichzelf door een eigen dynamiek die in de loop der jaren is ontstaan. Deze ontwikkelvisie bouwt hierop voort en zorgt voor een goede balans tussen gebieden waar veel activiteiten plaatsvinden en plekken met rust en groen.

Er wordt gestuurd op het bouwen van duizenden woningen voor een brede doelgroep. Zo is er aandacht voor (internationale) studenten en starters, doorstromers, samenwonende stellen, ouderen en stadsgezinnen. De ontwikkeling Little C in Rotterdam vormt een inspirerend voorbeeld voor de lagere woonblokken in Laakhavens. Daarnaast is het doel om 30.000m² kleinschalige bedrijfsruimte te behouden. In het hart van de Laakhavens is er de wens om een stadspark aan te leggen. De MegaStores wordt gefaseerd getransformeerd, waarbij een deel wordt gesloopt en wordt vervangen door woningbouw. Maar het wijkwinkelcentrum voor dagelijkse boodschappen en de woonwinkels keren terug in het gebied. 

Participatie 

Bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en andere belanghebbenden zijn bij de uitwerking van de ontwikkelvisie betrokken via verschillende participatietrajecten. Met de vaststelling van het document is de participatie niet afgelopen, maar pas net begonnen. Het is een proces dat gedurende de hele ontwikkeling door zal gaan, ook na de vaststelling van de ontwikkelvisie Laakhavens. Een structureel overleg met belanghebbenden over de verdere uitwerking van deelplan-ontwikkelingen en ontwerpen van de openbare ruimte start binnenkort.

Start proces

” De visie vormt het startpunt voor het ontwikkelproces van Laakhavens waarbij we onszelf geen keurslijf opleggen. We willen wendbaar met nieuwe uitdagingen omgaan. In 20 jaar verandert onze stad, maar ook wat we verwachten van de stad. We hebben al veel reacties gekregen op de verschillende plannen. Die ideeën nemen we mee en gaan we de komende jaren verder mee aan de slag”, aldus wethouder Anne Mulder