Schouw voor vergroening

Op dinsdag 16 maart 2021 heeft er een vervolgoverleg plaatsgevonden over de plannen voor het campusgebied HHS. Hierin is afgesproken dat we met een aantal BOLF-leden  een schouw organiseren om zo locaties in beeld te brengen waar binnen afzienbare termijn een begin kan worden gemaakt met vergroening van het gebied. De ontwerpers van Juurlink en Geluk zullen op basis van de locaties een aantal voorstellen voor vergroening doen. Daarna kunnen we met elkaar hoe de vergroening te realiseren. Het is van belang dat deze plannen passen binnen de bestaande plannen voor de toekomst van het Campus HHS-gebied. De schouw heeft – met inachtneming van de coronamaatregelen – op woensdag 31 maart plaatsgevonden met zes BOLF leden.  In totaal zijn er 19 locaties besproken:

 1. Het hek tussen toren 3 en toren 2 Fijnjekade
 2. Doorgaande route Fijnjekade
 3. Bloembakken aan verlichtingspalen en vergroening gevels
 4. Bomen langs Fijnjekade
 5. De drijvende eilandjes weer upgraden tot groene oases
 6. Spontane beplanting uit kademuur
 7. Blinde muur gebouw de Klok op kruising Leeghwaterkade/Fijnjekade
 8. Afwatering Enthovenplein
 9. Plantsoen Enthovenplein
 10. Entree VVE Sirene (Leeghwaterkade 1-16) /locatie Consumentenbond
 11. Leeghwaterkade
 12. Locatie Haag Wonen/ Leeghwaterkade
 13. Route station HS naar Haagse hogeschool
 14. Johanna Westerdijkplein Haagse hogeschool
 15. DUWO Student Housing Stamkartstaat
 16. Leemansplein
 17. Stamkartplein
 18. Johanna Westerdijkplein
 19. Waterloop

De uitgebreide conclusies zijn hier te lezen: