Soorten Woningen in The Grace 20 december 2021

Het soort woningen in The Grace

De twee torens van The Grace bevatten uitsluitend huurwoningen. Voor de verhuur is een maatschappelijk betrokken belegger in beeld, die dat voor zijn rekening gaat nemen.

De verdeling van het woonprogramma is als volgt:

30% is sociale huur waarvoor een maximum huur geldt 424 stuks De (kale) huur van die woning maximaal € 752,33 voor 2021 zijn. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens. Deze grens wordt door de overheid bepaald en schuift ieder jaar een beetje op.

20% is midden segment huur bovengrens ligt daarvan rond de € 1000.

50% is vrije sector is vanaf € 1000.

De grootte van de woningen:

Het sociale segment is onderverdeeld in woningen van 25m2 9% van de 424 stuks en 44 m2 91% van de 424 stuks.

Het middensegment 283 woningen hebben een wooninggrootte van circa 45m2.

Het vrije segment 704 woningen begint bij 49m2 en loopt door naar 80m2.

 

Meer dan 50% van de woningen heeft een omvang tussen de 40 en 50m2 15% zit tussen de 60 en 100m2 DE Grace is bedoeld voor een mix aan doelgroepen zoals starters, senioren en gezinnen. Het uitgangspunt op dit moment is om 80% van de woningen onder de € 1.050 (prijspeil 2021) huur in de markt te zetten.