Update Energie Transitie april 2023

Even een update  “de energietransitie in Laakhaven”

De gemeente Den Haag heeft voor Laakhaven gekozen voor WKO (warmtekoudeopslag) Alle bewoners moeten  te zijner tijd van het gas af is de bedoeling. De appartementen aan de Fijnjekade zijn al van het gas af en beschikken over een klassieke hoge temperatuur stadsverwarming al vanaf hun oplevering rond het jaar 2000. De appartementen aan de Leeghwaterkade hebben nog gas verwarmingsinstallaties, hoewel ze later gebouwd zijn dan de appartementen van de vier Aquadriga torens. Voor de Leeghwaterkade is onderzocht of  er al op korte termijn aansluiting op bestaande WKO bronnen mogelijk zou zijn.

Logisch zou zijn aan te sluiten op de installaties van T Mobile of de Haagse Hogeschool. Beide beschikken al enige tijd over dit soort installaties. Helaas bleek dat niet zo eenvoudig te zijn, zeg maar onmogelijk te zijn. Beide organisaties hebben de energie van hun WKO zelf nodig.

Wat daarom rest als collectieve aanpak is: wachten op het realiseren van de WKO in één van de te bouwen nieuwe torens aan de Waldorpstraat. Dat duurt nog een aantal jaren! Als laatste mogelijkheid resteert dan slechts individuele afkoppeling van ieder appartement van het gasnet. Door te investeren in een individuele warmtepomp of in elektrische infrarood panelen met een boiler voor tapwater voor gebruik in de keuken en badkamer.

Teleurstellend maar het is niet anders

Voor info kunt u zich wenden tot de projectmanager energietransitie van de gemeente Den Haag : Harmen de Vrede

Electrische infrarood panelen aan het plafond als verwarming (foto Redwell)  aan het plafond elektrisch infra rood paneel

bron: Redwell