BEELD KWALITEITS PLAN LAAKHAVEN Zienswijze BOLF 26 april 2024

Beeldkwaliteitsplan Laakhavens/Hollands Spoor: BOLF heeft zienswijze ingediend! 26 april 2024

Zoals elders op onze site te lezen (BEELDKWALITEITSPLAN LAAKHAVEN – Bewonersoverleg Leeghwaterkade, Fijnjekade en omgeving (bewonerslaak.nl)) heeft de gemeente op 19 maart 2024 het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Laakhavens Hollands Spoor gepubliceerd.

Na ruggenspraak met onze achterban en onze partners van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIW, www.shie.nl) hebben we op 26 april 2024 een zienswijze ingediend, waarbij we vooral aandacht vragen voor:

  • het minimaal gelijktijdig (maar liever eerder) met het realiseren van de bouwprojecten het aanleggen van groenvoorzieningen en
  • onze zorg voor de mogelijke ernstige windhinder door de afzonderlijke hoge gebouwen, maar ook door de combinatie van de diverse hoge gebouwen, die gepland zijn.

De zienswijze van BOLF vindt u hier LINK 20240426 ZIENSWIJZE BOLF op Beeldkwaliteitsplan Laakhaven Hollands Spoor