Project 1e jaars studenten Haagse Hogeschool 9 februari 2022

1e jaars studenten voeren een project duurzame stedelijke ontwikkeling uit

In het kader van een studieopdracht is aan studenten van de Haagse Hogeschool gevraagd met voorstellen te komen voor gebieden die direct rondom de Hogeschool liggen. Het gebied wat in het ontwerpgebruik de Haagse Campus is gaan geheten. Het initiatief daarvoor kwam van Wil Heijnen projectleider bij de gemeente Den Haag. Die plannen zijn in een bijeenkomst aan de bewoners, opdrachtgevers onder andere de Gemeente Den Haag en het ontwerpbureau Juurlink en Geluk voorgelegd. Het was boeiend om te zien wat er vanuit de studentenbeleving rond het gebruik van het gebied aan plannen en ideeen tevoorschijn komt.

Studenten studeren bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling / Klimaat & Management.

De opleiding is nog redelijk nieuw. Ze bestaat ongeveer 12 jaar. Het werkveld van deze studenten is breed. Je kan het omschrijven met: de studenten worden opgeleid tot ‘ruimtelijk ontwikkelaar’ in de gebouwde omgeving. De thema’s die tijdens de studie centraal staan zijn klimaatadaptatie/-veranderingen  waaronder hittestress en regenval, duurzame energie, duurzame mobiliteit en bestuur. Het project waar deze eerstejaars studenten van de Haagse Hogeschool aan gewerkt hebben heet: “duurzame stedelijke ontwikkeling.”

Project 1e jaars duurzame stedelijke ontwikkeling 

Hun opdracht was als volgt geformuleerd: ‘je gaat de gemeente helpen om van de college campus – HS een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken. Je gaat de mogelijkheden en kansen aangeven voor een leefbare, aantrekkelijke, klimaat adaptieve buitenruimte. En deze kansen ga je onderbouwen met analyses en visualisaties.’

In totaal 30 studenten presenteerden in 6 groepspresentaties  hun bevindingen. Die vanwege Covid helaas via internet werden gegeven. De titels van de presentaties waren even creatief als de ontwerpen, zoals “Van grijs naar groen”, “Van wonen naar Leven” en “De duurzame thuishaven”

Hittestress

Bij alle plannen kwam het begrip hittestress en waterhuishouding langs. Door de huidige inrichting van het gebied is er sprake van hittestress. De wijze waarop het gebied is ingericht (versteend) zorgt ervoor dat de hitte vastgehouden wordt. De studenten kwamen met oplossingen van zonnepaneel daken als verblijfsplek, meer beplanting en vergroening met gras in plaats van de bestrating en schelpen die er nu liggen.

Zwarte muur langs de gymzaal

In veel plannen werd er gezocht naar de aankleding van de zwarte muur van de gymzaal. Vermossing was een van de aangedragen oplossingen. Waarbij een verfrissende techniek naar voren kwam van een mos mozaïek (mos vermengd met karnemelk) aanbrengen waardoor het op elke muur floreert.

Looproutes  

Vooral het hek bij het bruggetje bij de noodgebouwen werd als sta in de weg voor de looproutes langs het water gezien. Oplossingen voor een hek dat ’s avonds dicht gemaakt wordt kwamen langs. 

Look en feel van het gebied

Dat het een haven gebied is geweest kwam in vele plannen naar voren. Dat effect werd nog eens benadrukt in diverse plannen. Door het door het plaatsen van industriële elementen als een havenkraan en informatieborden over de historie van het gebied.

Verblijfsgebied i.p.v. doorgangsgebied

In de plannen kwam naar voren dat het gebied meer verblijfsgebied zou kunnen zijn in plaats van het huidige doorgangsgebied. Plaatsen van bankjes op strategische plekken werd genoemd of het plaatsen van meer zit en verblijfsmogelijkheden in zijn algemeenheid stond men voor. Zoals op de plek waar nu de noodlokalen staan. Ook het plaatsen van buiten sportvoorzieningen als rekstokken en pingpong tafels kwamen in menig plan voorbij. Een gemeenschappelijke moestuin, houtsnipper paden en een zogenoemde pannakooi voor voetbal behoorden ook tot de aanbevelingen.

Voorstellen voor enkele foodtrucks, bijvoorbeeld tussen de waterzebra en het station Hs dragen in de plannen bij aan de verdere opfleuring van de verblijfskwaliteit in het gebied.

Een betere benutting van Het Stamkartplein kwam in de plannen van de studenten langs. Meer groen en een slimmere inrichting van de aan en afvoer door verkeer stond op hun wensenlijstje.

De versteende ingang voor de hogeschool maakte in de voorstellen plaats voor een wadi en vlonder. En ook de Waldorpstraat ontsnapte niet aan de aandacht, daar zou de oversteekplaats veel breder aangelegd moeten worden. 

Energieopwekking

Zonnecel bomen, energie opwekkende tegels, die bij het belopen energie opwekken en meer geavanceerde oplossingen zoals mini windturbines kwamen langs. En Dj paal stond ook in een van de plannen. Daarmee wek je al sportende energie op, waarmee je muziek kunt versterken.

Naamgeving

“Het Antonia Korvezeepark” zo heet het parkje bij de Haagse Hogeschool. Dat gaf een nieuw inzicht bij menig bewoner, die van die naam geen weet hadden. Antonia Korvezee (Wijnaldum, 8 maart 1899-Den Haag 17 januari 1978) werd op 14 april 1954 de eerste vrouwelijke hoogleraar scheikunde van de Technische Universiteit Delft. Zij hield zich bezig met radioactiviteit.

Tot Slot

Het was boeiend om als bewoners deel te nemen aan deze presentatie sessie van de studenten aan de Haagse Hogeschool. Er kwam heel wat creativiteit los. Wil Heijnen van de Gemeente Den Haag plaatste de ontwerpen in het kader van het ontwerpproces van de Haagse Campus, waar nu nog hard aan gewerkt wordt.  En waar bewonersvereniging BOLF ook actieve inbreng op heeft geleverd. Het was enorm inspirerend om samen met studenten over een mooie woon- en leefomgeving te kunnen nadenken! Een leuke kennismaking die naar meer smaakt.

Namens de bewoners Fijnjekade, Leeghwaterkade en omgeving dank jullie wel en tot ziens in Laakhavens.