Plannen HS kwartier

Work, live, about, play en green staat er op de HS site

link hskwartier.com

Het HS kwartier is het gebied achter Hollands Spoor aan de Waldorpstraat wat de komende jaren opnieuw ontwikkeld wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande bebouwing zoals het bestaande Stationspostgebouw, hergebruik van het gebouw The Globe en nieuw te ontwikkelen woontorens en kantoorruimtes.

De site van het HSkwartier is ingedeeld volgens de volgende begrippen:

WORK verwijst naar werken en naar nieuwe- en bestaande kantoorruimtes,

LIVE verwijst naar leven en dus naar het wonen in het gebied,

PLAY gaat over de mogelijkheid van ontspanning en wat daarvoor gecreeerd wordt of al bestaat. Denk daarbij aan de klimmuur die in het gebouw de Globe te vinden is,

GREEN gaat over groen en vergroening of zoals het er staat: Een plek te ontwikkelen waar bewoners gebruikers en bezoekers een gezonde en gelukkige en vitale levenstijl kunnen uitdragen. Dit wordt ondersteund door de fysieke omgeving oftewel een gebied waar veel aandacht is voor groen en ruimtelijke werking van de omgeving,

ABOUT gaat over de ideeen die er achter het te ontwikkelen gebied schuilen. Concreet betekent dat inspirerende architectuur, veel openbaar goen en een levendige mix van functies,

Het TEAM Het HS kwartier is een initiatief van LIFE en Focus Real Estate, in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag. Ontwikkelaars zijn LIFE Europe en SENS real estate. Stedebouwkundige en architect is KCAP.

DEELPROJECTEN

Escher Gardens

The Special

HSK Offices

The Posttower

Stationspostgebouw.

Deze deelprojecten bestaan grotendeels alleen nog op papier en zijn nog in ontwikkeling

Per deelproject beschrijven we op deze site wat de stand van zaken is en brengen we de voortgang in beeld