Platform Stad Jaarverslag

Stichting Platform STAD stimuleert het debat over stedelijke ontwikkelingen en architectuur in Den Haag. Ze organiseren o.a. STADgesprekken en STADconsults en geven advies over de ruimtelijke kwaliteit in Den Haag. Platform Stad maakte een jaarverslag dat we hieronder kort samenvatten. Wij herkennen ons in de genoemde punten uit het Jaarverslag van Platform Stad. Het volledige jaarverslag is hier te lezen: https://www.platformstad.nl/user-files/uploads/2019/12/Magazine-Platform-STAD-2019-v4_low-Res.pdf

Platform STAD hield de doelstellingen en uitgangspunten van het CID tegen het licht. ‘Je gaat hoog wonen, omdat het beneden leuk is’, zegt Casper Hulsman (Bouwinvest). Concreet betekent dat een groene inrichting met een goede invulling van de plinten door bijvoorbeeld voldoende speelgebieden, kinderopvang, horeca. Dat is bij hoogbouw een uitdaging. Om dat te bereiken zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Windhinder en schaduw
  • Parkeren
  • Laakhavens is voor langzaam verkeer niet goed verbonden met omliggende wijken
  • Blijft er voldoende plek over voor recreatie als met alle aandachtspunten rekening gehouden moet worden?
  • Is er wel een alternatief voor het verkeer in de Waldorpstraat?
  • Er mist nog een interessante plek
  • Het Central Innovation District moet een inclusief gebied worden met een stedelijke mix van woningtypen en bewoners. Het is moeilijk om betaalbare woningen in hoogbouw te realiseren.

Advies volgens ontwerper Jan Brouwer:

  • Voorkom een monocultuur van kleine woningen. Bouw daarom flexibel zodat de micro-appartementen (20-40m2) later samengevoegd kunnen worden.
  • Maak een integrale visie voor bebouwing en buitenruimte. Niet denken vanuit afzonderlijke kavels en torens, maar op stedenbouwkundig niveau (plaatsing en functies). Voor een samenhangend structuurplan is meer ontwerpend onderzoek nodig.
  • Experimenteer met de invulling van de plinten. Er is, net als in de Binckhorst, gemeentelijke regie nodig voor betaalbare bedrijfsruimten. Betaalbare werkruimte is essentieel voor de economische ontwikkeling van het CID, en voor de koppeling met naastgelegen buurten. De regelgeving rond retail wordt als knellend ervaren. In het grondbeleid is veel meer flexibiliteit en blurring van verschillende functies wenselijk.

Voorkom dat Laakhaven een nieuwe enclave wordt. Zorg voor goede verbindingen tussen de drie stations (HS, CS en Laan van NOI).