Tijdelijke Woon/werk/ontmoetingsplek Leeghwaterplein

Bewerkte nieuwsbrief Stadsmaken Leeghwaterplein

datum: 25-05-2023

Stadsmaken wil u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen van een tijdelijke woon/werk /ontmoetingsplek op het Leeghwaterplein.

BOLF neemt deel in de projectgroep voor dit project en onderstaande info is afkomstig uit de nieuwsbrief (#2 ) die we als projectgroep ontvangen hebben en welke informatie ook van belang is voor de bewoners in de buurt.

Het ontwikkelingsproces:
Begin 2023 heeft de gemeente Den Haag de planontwikkeling voor de locatie Leeghwaterplein weer  opgepakt. Bedoeling is dat daar minimaal 120 tijdelijke woningen voor de ‘Urban Mix’ gerealiseerd worden.  Met ‘Urban Mix’ wordt bedoeld de huisvesting van een gevarieerde groep jongeren en starters. Gedacht wordt aan studenten van de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan, statushouders, net afgestudeerden en huurders in prioritaire beroepsgroepen. Momenteel wordt door een enthousiast projectteam gewerkt aan een sluitende businesscase. In het projectteam nemen deel de gemeente, verschillende woningcorporaties tesamen met planontwikkelaar Inspire Real Estate. Gelijktijdig werken de partijen aan een stedenbouwkundig ontwerp, waarin ook een ontmoetingsruimte voor bewoners en omwonenden is opgenomen.

Vergroening is ook een belangrijk onderdeel van het project, waarbij gekeken wordt om daar ook het nabijgelegen schoolplein van ROC Mondriaan bij te betrekken. Els Beekhuis-Van der Weijde, landschapsarchitect van Lindeloof, legde tijdens het bezoek van de gedeputeerde uit, over dit bezoek later meer. Dat het groener maken van het stuk grond een belangrijk onderdeel is van het project. Om de inkoop en exploitatie van de tijdelijke woningen, met een goede inrichting van de buitenruimte, de ontsluiting en de nutsvoorzieningen mogelijk te maken, heeft de gemeente 2 forse subsidieaanvragen ingediend bij zowel het Ministerie van BZK en de  provincie Zuid-Holland.  Voortzetting van een brede participatie van betrokken bewoners, scholen en anderen blijft cruciaal voor een succesvol project!

Start van het projectteam Leeghwaterplein, ontvangst van een cheque van 50.000 euro

Op 9 maart was de start van het projectteam aan het Leeghwaterplein. Op die dag is ook gedeputeerde Anne Koning (PvdA) van de Provincie Zuid-Holland op bezoek gekomen. Voor de bouwkeet op het Leeghwaterplein overhandigde de gedeputeerde een cheque van 50.000 euro aan de Haagse wethouder Wonen Martijn Balster voor de bouw van de 120 tijdelijke woningen. Het geld is bedoeld als bijdrage in de woningen of de ontmoetingsruimte voor starters op de woningmarkt . De gedeputeerde was zeer enthousiast over het project, vooral doordat het bijdraagt aan het oplossen van een woonprobleem. Door tijdelijke woningen te maken voor verschillende doelgroepen, waaronder statushouders, starters en studenten met een woonprobleem.

De betrokkenen bij het participatieproces, de partners van de Urban Mix en de leden van het projectteam waren bij de uitreiking van deze cheque aanwezig. Tijdens het bezoek van de gedeputeerde gaf projectleider Timo Wagteveld uitleg over het project en het proces.  Ideeën uit het participatieproces zijn verwerkt in een eerste schetsontwerp (‘praatprent’), met daarin meegenomen ook het terrein van ROC  Mondriaan. Als laatste sprak Ricky Middendorp, directeur van het Laaktheater over de ontmoetingsplek als culturele hotspot en als onderdeel van het Laaktheater.

Een mooi moment was ook dat de gemeente Den Haag op het landelijke Woonfestival van diverse  ministeries op 11 april een workshop mocht verzorgen over project Leeghwaterplein.  Dit in het licht van de grote herontwikkelingsplannen voor De Laakhavens. Een goede inpassing van het project Leeghwaterplein in de gebiedsontwikkeling voor de langere termijn is uiteraard erg belangrijk. Goed om te vermelden dat de gemeente Den Haag aan het project Leeghwaterplein medio juni aandacht zal geven in een workshop op de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland.

Vooruitzicht:
-DNKSTF (DNKSTF, Den Haag, Nederland. is een denktank, gespecialiseerd in creatieve oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken) gaat eind juni, begin juli weer een avond met gemeente, bewoners, jongeren, studenten en andere betrokkenen voorbereiden. Op deze avond worden de ruimtelijke vraagstukken gepresenteerd  en een vooruitzicht geboden op de mogelijke uitvoering.
-DNKSTF wil binnenkort met de projectgroep een excursie naar het Nico van der Horst park in Leiden organiseren, daar is een tijdelijke woonwerkgemeenschap gerealiseerd met een vergelijkbaar aantal woonunits.  Ook hier is in de beginperiode geïnvesteerd in een ontmoetingsruimte en gezamenlijke activiteiten.