Van het Gas af ook in de Laakhavens

Electrische infrarood panelen aan het plafond als verwarming (foto Redwell)
bron: Redwell

Met een moeilijk woord heet van het gas af gaan “de energietransitie”. Gebruikt u gas om op te koken en voor uw warmwater en verwarming. Dan hangt de energietransitie ook u boven het hoofd.

BOLF Laak is in gesprek

Wij van BOLF Laak praten daarover mee bij de Gemeente Den Haag. Onze gemeente Den Haag heeft forse ambities: in 2030 van het gas af en schone elektriciteit! Daarvoor zijn er een aantal plannen scenario’s ontwikkeld. Met name de woningen aan de Fijnjekade en de Leeghwaterkade zijn daarvoor als proeflocaties aangewezen. Een aantal van die bewoners verenigd in BOLF praten daar over mee. Tot dusverre kenmerken de bijeenkomsten zich door  informatie-uitwisseling en bijpraten.

Het gaat daarbij niet alleen om de technische mogelijkheden zoals stadsverwarming of warmte-koude-opslag (WKO). Maar ook het kostenplaatje is van belang, omdat de motivatie tot verandering uiteraard toeneemt naarmate de uitkomsten financieel aantrekkelijker zijn.

Prioriteit

Inge Albregts de gemeentelijke projectleider energietransitie heeft gemeld dat Laakhavens prioriteit heeft. Het Schipperskwartier komt later aan de orde. Natuurlijk kan een individuele bewoner of een woning corporatie activiteiten ontplooien die gericht zijn op energiebesparing. Bijvoorbeeld automatisch lampen aan laten gaan met een bewegingssensor en meer van dat soort besparingen. Schone elektriciteit opwekking via zonnepanelen en windmolens is een andere mogelijkheid.  Daarvoor zijn ook subsidies beschikbaar.

Wat er al is

Het lijkt zo voor de hand te liggen De stadsverwarming die al beschikbaar is op de Fijnjekade in te zetten voor de huizen aan de Leeghwaterkade. Daarmee hoef je niet te investeren in een individuele warmtepomp. Nadeel is dat die stadsverwarming werkt met hoge temperatuuraanvoer en met warmte die niet duurzaam is opgewekt. De voorkeur van de gemeente gaat inmiddels uit naar: warmte koude opslag (wko). De gemeente is  bezig met een aanbestedingstraject. BOLF zal natuurlijk proberen zo gunstig mogelijke subsidiemogelijkheden en kortingen  te krijgen. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: een klimaat neutrale wijk en interessante investeringen. De projectontwikkelaars die de torens bouwen op de Rijswijkseweg en de Waldorpstraat  hebben inmiddels al gekozen voor een eigen Warmte en Kou opslag installatie (wko)

We staan er goed voor

Als bewoners dienen we ons te realiseren dat wij er qua energiegebruik  heel goed voor staan: goed geïsoleerde appartementen en relatief lage energiekosten. Daarmee wordt het wel moeilijk de energietransitie voor bewoners financieel aantrekkelijk te maken.

Werkgroep Nul op de Meter

De bewoners  van de  VVE’s  Minerva en Sirene aan de Leeghwaterkade  38 woningen hebben een werkgroep Nul op de Meter opgericht. Een externe adviseur heeft inmiddels advies gegeven hoe voor deze woningen de energie transitie kan worden gerealiseerd (technische mogelijkheden , kosten , financiering  en tijdpad). De externe adviseur concludeerde dat er een aantal  mogelijkheden voor overgang naar een gasloze situatie voor handen zijn. Elektriciteit kan voor een deel worden opgewekt met zonnepanelen op het gemeenschappelijk dak (onder andere voor de gemeenschappelijke ruimte). Voor de resterende elektriciteitsbehoefte is overgang naar een leverancier van groene elektriciteit aanbevelenswaardig. De werkgroep is nog op zoek naar aansluiting bij een coöperatie die gemeenschappelijke daken benut voor zonnepanelen.

De te bouwen nieuwe woontorens aan de Waldorpstraat en Rijswijkseweg gaan elk op Warmte Koude opslag (wko) over. Het kan interessant zijn om de woningen aan de Leeghwaterkade daarop aan te sluiten. De gemeente heeft onderzocht of dat zo zou kunnen. Dat is nog niet zo simpel omdat daarin de voortgang van de nieuwbouw gevolgd moet gaan worden. Bij de aanleg van het systeem wil de gemeente behulpzaam zijn met mogelijke subsidiemogelijkheden. Het Warmte Koude Opslag  tarief dat betaald moet gaan worden, wordt behandeld alsof het om nieuwbouw gaat zo staat het inmiddels in de wet. Er gaat dus nogal wat water naar de zee voordat we echt van het gas af zijn.

Informatie voor geïnteresseerden bij Maarten van Muijen van de werkgroep Nul-op-de-Meter