Verslag online vergadering met Peter Diepenhorst van Movement Real Estate op 27 mei 2021

Peter Diepenhorst biedt in de eerste plaats zijn excuses aan voor de gang van zaken bij het maken van een afspraak voor deze vergadering, hij had een email over het hoofd gezien. Hij wil zeker regelmatig vergaderen met de bewoners in de omgeving van The Grace. Ieder die daarvoor een uitnodiging wil ontvangen kan zijn emailadres mailen naar Peter@realmovement.nl. Eénmaal per kwartaal lijkt wel een goede frequentie.

De principe-aanvraag voor een omgevingsvergunning is eind oktober 2020 bij de gemeente ingediend. Het tijdelijk terugtrekken van de Structuurvisie door de wethouder leidde tot het aanhouden van aanvragen. Eind april is er overeenstemming bereikt met de gemeente over het woonprogramma. Binnenkort wordt de zogenoemde Comfortbrief van de wethouder besproken, dit houdt geen wijziging van de Structuurvisie in (maar een toelichting op de Structuurvisie).

The Grace

 • In het ontwerp is de ruimte voor kantoren gewijzigd in woningen.
 • Het percentage sociale huurwoningen blijft hetzelfde (30%).
 • Er komt geen bouwdeel met studentenwoningen.
 • Veel kleinere woningen zijn samengevoegd (2 x 23 m² tot circa 46 m2)Deze zijn ondermeer voor sociale huur.
 • Het totale aantal woningen is door de veranderingen verlaagd van 1450 tot 1411.
 • Er komen 20% middeldure huur- en 50% vrije sector huurwoningen.
 • Deze uitgangspunten zullen ook bij andere projecten in Laakhavens worden gehanteerd.
 • Ze zijn waarschijnlijk vooral geschikt voor starters en tweepersoonshuishoudens.
 • Het is ook mogelijk binnen The Grace door te stromen naar grotere en dus duurdere woningen.
 • De sociale huurwoningen blijven 20 jaar in die categorie. Bij het nieuwe woonprogramma van de gemeente is het 50 jaar, dat geldt dus voor de nieuwe projecten.

Voorzieningen en openbare ruimte

 • De plannen voor de voorzieningen in en rond The Grace zijn onveranderd, de huurders worden bekend in het periode voor oplevering.
 • De ontmoetingsruimten blijven ook.
 • De openbare buitenruimte wordt in overleg met de gemeente ontwikkeld. Eind juni gaat er een plan naar de Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR).
 • De afwikkeling van het verkeer en zeker van het vrachtverkeer zal richting Rijswijkseplein gaan, het andere verkeer kan ook via het Schipperskwartier.
 • Er wordt bij The Grace rekening gehouden met een eigen WKO-installatie (watervergunning verleend).
 • Over de kruising op sommige plekken van fietsers en vrachtverkeer wordt nog gesproken. Er is weinig ruimte, maar er wordt gezocht naar een goede oplossing.
 • Voor het parkeren zijn er 150 plaatsen gereserveerd in de Q-parkgarage, een deel daarvan is voor deelauto’s.
 • Fietsen en deelfietsen kunnen terecht in de fietskelder van The Grace.
 • De Velostrada komt door de Bontekoestraat. Die wordt heringericht, evenals de Bontekoekade. De Bontekoestraat wordt mogelijk een éénrichtingsstraat.
 • De woonboten kunnen blijven.

Voortgang en Planning

 • Er is een aanvraag voor vergunning ingediend voor het boren van proefheipalen.
 • Met de sloop kan hopelijk eind van het jaar worden begonnen.
 • Na het heiwerk duurt de bouw van het complex 39 maanden.
 • Overlast door de werkzaamheden is niet uitgesloten.
 • Goed informeren van bewoners Schipperskwartier is erg belangrijk, gelukkig is er nu weer een bewonersorganisatie in het Schipperskwartier.
 • Bewoners pleiten voor één loket voor klachten over overlast en een goed bouwterrein.
 • Een informatiecentrum zou aan de Leeghwaterkade kunnen worden ingericht.
 • De volgende vergadering zal na de zomervakantie zijn.
 • Die kan al snel worden gepland.